Edukacja muzycznadzieci

Od kiedy uczyć dzieci muzyki? Jaka jest rola rodziców dziecka w szkole muzycznej?


Kilka odpowiedzi na temat edukacji muzycznej dzieci


Od kiedy można rozwijać zdolności muzyczne u dziecka?
W okresie od 4-5 miesiąca życia płodowego do 6-7 roku życia powinno dojść do zadzierzgnięcia więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem a muzyką. Doprowadzenie do takiej sytuacji to wyzwanie dla rodziców.

Jak rozwijać muzycznie dziecko w tak wczesnym okresie życia?
Eksperymenty dowodzą, że dzieci, które doświadczyły przeżyć muzycznych już w łonie matki, mają większą wrażliwość muzyczną. Dziecko niezwykle spontanicznie i silnie reaguje na muzykę. Tę naturalną dyspozycję trzeba pielęgnować. W Japonii lekcje muzyki zaczynają się w drygim lub w trzecim roku życia!

Jaką rolę w motywowaniu dziecka do muzykowania odgrywa rodzina?
Z biografii współczesnych polskich muzyków widać wyraźnie, że rodzina jawi się jako pierwszoplanowy czynnik rozwoju talentu. Dla rozwoju profesjonalisty ważniejsza niż poziom edukacji i tradycje muzyczne jest po prostu miłość. Rodzice nie powinni mniemać, że skoro dziecko dostało się do szkoły muzycznej, to niech zajmują się nim specjaliści. W domu trzeba stworzyć warunki do uczenia się — telewizor nie może stać w tym samym pokoju, co pianino.

Co powinno być celem wczesnego uczenia?
Pięcioletnie dzieci potrafią czytać, pisać, mówić co najmniej dwoma językami, grać na skrzypcach i pianinie utwory klasyczne. Nie chodzi jednak o to, czy to jest możliwe, tylko jakie sa następstwa. U dzieci ważne jest podejmowanie inicjatywy, samodzielne poznawanie otaczającego świata. Nie należy stawiać znaku równości między inteligencją a prawidłowym rozwojem. Bardzo często przewagę intelektualną osiąga się kosztem postępów w innych dziedzinach. Należy w równym stopniu kłaść nacisk na rozwój intelektualny, fizyczny i uczuciowy.

Jedynym celem wczesnego uczenia małego dziecka jest wychowanie go tak, żeby było rozgarnięte i subtelne. "Szkoła talentów" powinna obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności techniczne, lecz także moralność, kształtowanie charakteru i poczucia piękna. Zalety te zdobywa się dzięki wychowaniu i środowisku.

Czy powinno się zmuszać małe dzieci dom ćwiczeń?
Jest to nieskuteczne i niepożądane. Lepiej ćwiczyć pięć razy dziennie po dwie minuty, gdy są przygotowane skoncentrowane, niż obstawać przy pół godzinie, gdy nie maja na to ochoty. Dwie minuty z radością pięć razy dziennie — oto recepta.

(Na podstawie czasopisma Przebudźcie się! oraz wywiadu z prof. Marią Manturzewską, kierującą Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki na UJ i Akademii Muzycznej w W-wie, opublikowanym w Charakterach).