Często zadawane pytania

Być może zastanawiasz się nad zapisaniem się (lub swojego dziecka) do naszej szkoły muzycznej, ale przychodza ci do głowy różne pytania. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze z nich.


Jak można zostać uczniem waszej szkoły muzycznej?

Aby zapisać się do szkoły, trzeba umówić się na rozmowę i bezpłatne przesłuchanie, po pozytywnym przejściu badania przydatności ustalić plan zajęć indywidualnych i... rozpocząć wspaniałą przygodę!

Kiedy można zapisać się do szkoły muzycznej?

W Szkole Muzycznej Przyborowskich zapisy trwają przez cały rok. Jednak uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w ciągu roku szkolnego uczęszczają na kurs przygotowawczy, aby od najbliższego września rozpocząć swój pierwszy pełny rok nauki.

W jakim wieku przyjmowani są uczniowie do waszej szkoły?

W naszej szkole muzycznej można uczyć się bez względu na wiek! Uczymy nie tylko małe dzieci, lecz również młodzież a także dorosłych.

Jaki jest koszt takich lekcji?

Za zajęcia — jak w każdej szkole muzycznej — płaci się roczne czesne, które może być rozłożone na równe miesięczne raty, uiszczane przez wszystkie miesiące roku szkolnego. W odróżnieniu od innych szkół u nas wakacje są bezpłatne!

W jakich dniach i godzinach odbywają się zajęcia?

Lekcje indywidualne odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych z nauczycielem. Terminy zajęć grupowych — umuzykalnienia nazywanej też teorią (elementy kształcenia słuchu, zasad muzyki, audycji muzycznych) — ustalane są przez szkołę na początku roku szkolnego.

Jakie uprawnienia daje ukończenie Waszej szkoły?

W naszej szkole muzycznej realizujemy program zbliżony do obowiązującego w publicznych szkołach muzycznych. Po zakończenia każdego roku uczeń otrzymuje świadectwo, a po odpowiedniej liczbie lat nauki — świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.

Szkoła I stopnia jest szkołą rozwijającą zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów i przygotowującą ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia (popołudniowe średnie szkoły muzyczne lub ogólnokształcące szkoły muzyczne, dawniej zwane liceami muzycznymi). Samo świadectwo ukończenia jakiejkolwiek szkoły muzycznej I stopnia nie ma większego znaczenia. O przyjęciu decyduje egzamin konkursowy. Kandydaci do szkół muzycznych II stopnia powinni wykazać się umiejętnościami instrumentalnymi oraz wiedzą ogólnomuzyczną z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

Dopiero szkoły II stopnia są szkołami zawodowymi; kończą się uzyskaniem dyplomu. Absolwenci szkół muzycznych II stopnia zdobywają zawód muzyka instrumentalisty (na wydziale instrumentalnym) lub muzyka wokalisty (na wydziale wokalnym) i są przygotowani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.