Cenniknauki muzyki2021/2022


Miesięczne opłaty za naukę  • Wpisowe*:
200 zł  • Indywidualne zajęcia z nauczycielem 30 minut dwa razy w tygodniu (bądź raz w tygodniu 60 minut) — miesięczne czesne:
360 zł

Zamiejscowa filia: 120
  • Indywidualne zajęcia z nauczycielem 45 minut dwa razy w tygodniu — miesięczne czesne:
490 zł  • Grupowe zajęcia umuzykalnienia# (teoria) — opłata dla uczniów korzystających z zajęć indywidualnych:
0 zł