Wskazówki

Polecamy kilka praktycznych rad dotyczących nauki gry na instrumentach muzycznych. Życzymy przyjemnej lektury!


Kilka pytań i odpowiedzi na temat edukacji muzycznej dzieciOd kiedy można rozwijać zdolności muzyczne u dziecka?

W okresie od 4-5 miesiąca życia płodowego do 6-7 roku życia powinno dojść do zadzierzgnięcia więzi emocjonalnej pomiędzy dzieckiem a muzyką. Doprowadzenie do takiej sytuacji, to wyzwanie dla rodziców.

Jak rozwijać muzycznie dziecko w tak wczesnym okresie życia?

Eksperymenty dowodzą, że dzieci, które doświadczyły przeżyć muzycznych już w łonie matki, mają większą wrażliwość muzyczną. Dziecko niezwykle spontanicznie i silnie reaguje na muzykę. Tę naturalną dyspozycję trzeba pielęgnować W Japonii lekcje muzyki zaczynają się w drugim lub w trzecim roku życia!!!

„Gdybyśmy uczyli niemowlęta, a nie dopiero większe dzieci, byłoby na świecie mnóstwo fenomenów intelektualnych, takich jak Einstein, Szekspir, Beethoven i Leonardo da Vinci”


(dr Glenn Doman, Kierownik Instytutów Badania Możliwości Człowieka)

Jaką rolę w motywowaniu dziecka do muzykowania odgrywa rodzina?

Z biografii współczesnych polskich muzyków widać wyraźnie, że rodzina jawi się jako pierwszoplanowy czynnik rozwoju talentu. Dla rozwoju profesjonalisty ważniejsza niż poziom edukacji i tradycje muzyczne jest po prostu miłość. Rodzice nie powinni mniemać, że skoro dziecko dostało się do szkoły muzycznej, to niech zajmują się nim specjaliści. W domu trzeba stworzyć warunki do uczenia się – telewizor nie może stać w tym samym pokoju, co pianino.

„Żadne dziecko nie rodzi się po prostu geniuszem ani głupcem. Wszystko zależy od pobudzania komórek mózgowych w decydującym okresie, to jest od przyjścia na świat do trzeciego roku życia. W przedszkolu już na to za późno”

(Masaru Ibuka, autor książki Kindergarten Is Too Late!).

Co powinno być celem wczesnego uczenia?

Pięcioletnie dzieci potrafią czytać, pisać, mówić co najmniej dwoma językami, grać na skrzypcach i pianinie utwory klasyczne. Nie chodzi jednak o to, czy to jest możliwe, tylko jakie są następstwa. U dzieci ważne jest podejmowanie inicjatywy, samodzielne poznawanie otaczającego świata. Nie należy stawiać znaku równości między inteligencją a prawidłowym rozwojem. Bardzo często przewagę intelektualną osiąga się kosztem postępów w innych dziedzinach. Należy w równym stopniu kłaść nacisk na rozwój intelektualny, fizyczny i uczuciowy. Jedynym celem wczesnego uczenia małego dziecka jest wychowanie go tak, żeby było rozgarnięte i subtelne. „Szkoła talentów” powinna obejmować nie tylko wiedzę i umiejętności techniczne, lecz także moralność, kształtowanie charakteru i poczucia piękna. Zalety te zdobywa się dzięki wychowaniu i środowisku.

Czy powinno się zmuszać małe dzieci do ćwiczeń?

Jest to nieskuteczne i niepożądane. Lepiej ćwiczyć pięć razy dziennie po dwie minuty, gdy są przygotowane i skoncentrowane, niż obstawać przy pół godzinie, gdy nie mają na to ochoty. Dwie minuty z radością pięć razy dziennie! – oto recepta.

„Wiek niemowlęcy jest niewątpliwie najbogatszym okresem. Trzeba go dobrze wykorzystać na wychowanie każdym możliwym i dostępnym sposobem. Zmarnowania tego okresu nie da się nadrobić. Zamiast więc lekceważyć pierwsze lata życia, mamy obowiązek przywiązywać do nich jak największą wagę”

(Dr Alexis Carrel)Na podstawie czasopisma Przebudźcie się! oraz wywiadu z prof. Marią Manturzewską, kierującą Międzywydziałową Katedrą Psychologii Muzyki na UJ i Akademii Muzycznej w W-wie, opublikowanym w Charakterach.